انصاری: روی سهمیه جهانی شنا زوم کرده‌ام

مهدی انصاری شناگر ۵۰ متر پروانه، حالا یک ماه و نیم است که جدی تمرین می‌کند. او که در بازی‌های آسیایی کتفش دررفت، به رغم اصرار پزشکان و خانواده‌‌اش برای جراحی اما زیر بار نرفت تا مبادا شنا کردن را از دست ندهد.

ادامه مطلب »